Kartta esittää rataverkon infrastruktuuria ja rajoitteita.

Kartan kehitystyö on kesken. Karttaa kehitetään lisää syksyn aikana.

Kartan käyttämiseen suositellaan Google Chrome -selainta. Kartan tiedot tulevat suoraan avoimesta datasta, eikä kartassa mahdollisesti näkyviä tietovirheitä ole näin ollen mahdollista korjata Juliaan. Junien sijaintien lisääminen kartalle on mahdollista myöhemmin, mikäli junien tarkka pistemäinen sijaintitieto tuodaan avoimeen dataan. Kartalla näkyvien tietojen käyttäminen junaturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä on ehdottomasti kielletty, sillä tietojen oikeellisuutta tai ajantasaisuutta ei taata millään tavoin.

Ratainfra

Ratainfra esittää valtion rataverkon. Mitä lähemmäs karttaa zoomaa, sitä enemmän kartalla näkyy yksityiskohtia. Tällä hetkellä kartalla esitetään rautatieliikennepaikat, tasoristeykset, paikantamismerkit, opastimet, vaihteet sekä raiteiden tunnukset.

Avaa kartta
 

Ennakkoilmoitukset

Ennakkoilmoitukset kuvaavat rataverkolla tehtäviä töitä sekä muita junan kulkuun vaikuttavia rajoitteita ja tietoja. Ennakkoilmoitusten sijainnista on syytä huomata, että rajapinnasta saatava pistemäinen sijaintitieto voi olla kaukanakin ratalinjasta, mikäli ilmoituksen vaikutusalue on pitkä. Violetti vaikutusalueen korostus ei huomioi mahdollista kilometriväliä, vaan korostaa koko raiteen, johon ilmoitus on mahdollisesti liitetty. Kartalla näkyvät voimassaolevat ja neljäntoista päivän aikana voimaan tulevat ilmoitukset.

Avaa kartta

Vihjeitä kartan käyttöön


Ennakkoilmoitukset ja rataverkon infratiedot perustuvat Liikenneviraston julkaisemaan avoimeen dataan.
Lisenssi: CC 4.0 BY